Valsts valodas diena 2022

      Viena no valstiskās, nacionālās piederības un apziņas pamatvērtībām ir valoda. Mums tā ir latviešu valoda. Lai īpaši godātu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā 15.oktobrī tiek svinēta Valsts valodas diena. Mūsu iestādes izglītojamie par godu šai dienai īstenoja daudzveidīgas radošas aktivitātes – spēlēja spēles, dziedāja dziesmas, pildīja dažādus interaktīvus uzdevumus, veidoja radošos darbiņus no dabas materiāliem, zīmēja, taisīja plakātus u.c., izceļot valsts valodas bagātību. 

      Valsts valodas diena ir svētki, kas palīdz uzturēt bērnos piederību savai valstij un tradīcijām, veidot saikni, kas vieno pagātni, tagadni un nākotni un palīdz nezaudēt savas izcelsmes izjūtu.

     Paldies iestādes pedagogiem par sadarbību, aktivitāšu organizēšanu un novadīšanu. 

Foto atskaite Facebook grupā. 

Informāciju sagatavoja:

J. Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas

Skolotājs mentors 

Ludmila Atrahimoviča

t. 65474792