Sveiciens no „Ābelītes” detektīviem!

 Šis mācību gads ir bijis aktīvs darbošanās laiks, mūsu iestādes „Pūcītes” grupiņai. Mazi pūcēni kopā ar grupas pedagogu Gaļinu Košlaču un v.v. izglītības jomā Ludmilu Atrahimoviču programmas ietvaros soli pa solim atklāja dažādus dabas noslēpumus. Cūkmena detektīvi ne vien aktīvi kustējās un darbojās, bet arī paplašināja savu redzesloku un izzināja apkārt esošo un notiekošo, jo lai veidotos dziļa izpratne par vidi, kurā mēs dzīvojam, bērni par to jāieinteresē cik iespējami agrāk. Pirmsskolas vecuma bērni ir zinātkāri un izmanto visas sajūtas apkārtnes izpētei. Labāka dabas, zinātnes un vides saprašana veidojas bērniem, kas regulāri vēro, meklē un strādā dabā, kā arī viņiem tiek veidotas pamatzināšanas par dabu un vidi, kas balstās pašu pieredzē, piemēram, mūsu iestādes mazi izglītojamie papildināja savas zināšanas par meža dzīvnieku pēdu nospiedumiem, kurus viņi meklējām sniegā.

Cūkmena ekoprogrammas ietvaros mūsu mazi „ābolīšī” cītīgi pildīja Cūkmena detektīvu uzdevumus, piemēram, lasīja "Meža netīro noslēpumu burtnīcu", zīmēja mežu, tā iemītniekus un pārrunāja, kāpēc nedrīkst mēslot mežā, kā arī grupas pedagoģi pastāstīja maziem cūkmena detektīviem, ka Zemes resursi tiek izmantoti, lai dzīvotu, tomēr mums vajag atrast iespējas, kā apmierināt mūsu vajadzības, nenodarot ļaunumu dabai. Lielisks veids, kā palīdzēt realizēt ilgtspējīgas attīstības idejas, ir: samazināt resursu izmantošanu; izmantot atkārtoti jau iegūtos dabas resursus; šķirot atkritumus, lai veicinātu to pārstādi. Tāpēc mūsu iestādes izglītojamie ar aizrautību sakopj apkārtējo vidi, turpinā šķirot atkritumus, kā arī īstenot citas dabai draudzīgas aktivitātes.

Pateicoties Cūkmena padomiem un aizraujošajiem uzdevumiem mūsu mazajiem „ābolīšiem” tiek attīstīta lielāka atbildība pret apkārtējo vidi. Pateicamies par par sarūpetajām dāvanām un ar nepacietību gaidām Cūkmenu mūsu „Ābelītē”.

Foto atskaite Iestādes FB grupā

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

vadītājas vietniece izglītības jomā

Ludmila Atrahimoviča