Pasaules Veselības diena „Ābelītē”

Šogad Pasaules veselības diena 7.aprīlī tiek atzīmēta jau 74. reizi, tās mērķis ir nemainīgs – atgādināt cilvēkiem, ka viņu dzīves lielākā vērtība ir veselība. Arī mūsu iestādes pedagogi šajā dienā cenšas izglītot bērnus par dažādiem veselības aspektiem, kuriem būtu jāpievērš uzmanība ikdienā, kā arī atgādināt, ka jebkura cilvēka pienākums ir rūpēties un būt atbildīgam pret sevi un savu veselības stāvokli.

 Pasaules veselības dienas ietvaros Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestādē notika izglītojoši pasākumi par veselīgu dzīvesveidu, daudzveidīgās fiziskās aktivitātes, sarunas, pārrunas par veselīgu un neveselīgu pārtiku. Rotaļnodarbību laikā bērni iepazinās ar mūsu iestādes medmāsas Zojas Ignatjevas sagatavoto informāciju par veselīgu uzturu, zobu kopšanu un roku higiēnu, ka arī dienas režīmu.

Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestādes administrācija pateicas iestādes kolektīvam par savstarpējo sadarbību un vēlmi radoši darboties.

Lai visiem laba veselība!

Foto atskaite Iestādes FB grupā

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

vadītājas vietniece izglītības jomā 

Ludmila Atrahimoviča