Pasaules Ūdens diena „ĀBELĪTĒ”

Šogad, tāpat kā katru gadu, visā pasaulē 22. martā tiek atzīmēta Pasaules Ūdens diena. Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tā pirmo reizi visā pasaulē tika atzīmēta 1993. gadā.

Ūdens dienā aicinām ikvienu atcerēties to, ka šī mums tik pierastā, bet tik nepieciešamā dabas bagātība – ūdens, ir sargājama un taupāma!

Ūdens ir visas planētas dzīvības avots, tā kvalitāte ir vitāli svarīga ikvienai dzīvai būtnei. Latvija var lepoties ar bagātīgiem ūdens resursiem – šeit netrūkst ne virszemes, ne pazemes ūdens, ir gara jūras piekrastes līnija, un nokrišņu daudzums gadā nodrošina pietiekami mitru klimatu. Tomēr ūdens ir "jutīgs" dabas resurss – to ietekmē gan tas, kā mēs ūdeni izmantojam un lietojam, gan tas, kā par to rūpējamies pēc ūdens izmantošanas savām vajadzībām.

Šī diena ir starptautiskas svinības un iespēja aicināt ikvienu pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, mudinot sabiedrību domāt ne vien par savas, bet arī nākamo paaudžu veselību un izdzīvošanas iespējām.

   Mūsu Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādē tika organizētas daudzveidīgas Pasaules Ūdens dienai veltītas izglītojošas un informatīvas aktivitātes. Pašiem mazākajiem bija interesanti uzzināt, ka cilvēks bez ēdiena var iztikt līdz 6 nedēļām, bet bez ūdens - tikai vienu nedēļu. Eksperimenti ar ūdeni izraisīja daudz pozitīvu emociju gan skolotājām, gan viņu audzēkņiem. Bērni varēja praktiski darboties: pētīt ūdens īpašības. Bērniem bija iespēja paplašināt un padziļināt savas zināšanas par ūdeni, tā īpašībām, apstākļiem, kā arī par ūdens nozīmi cilvēka dzīvē un visās dzīvajās būtnēs.

Priekā par starptautisko Ūdens dienu! 

Foto atskaite Iestādes FB grupā

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 11.P.I.I.

vadītājas vietniece Ludmila Atrahimoviča