Par mums

Mūsu Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte” atrodas Ķieģeļu ielā 15a, Daugavpilī. Pirmsskolas izglītības iestāde atrodas zaļajā zonā, kur bērniem nav jāelpo pilsētas piesārņotais gaiss. 

Pirmsskolas izglītības iestādi 1963.gadā dibināja Celtniecības materiālu un konstrukciju rūpnīca. Tika uzcelts bērnudārzs ar 5 grupām. Tagad pirmsskolas izglītības iestāde ir Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā. Pašlaik arī darbojas 5 grupas.

 Mazbērnu grupa ”Kukulīši”                          1. jaunākā grupa „Ezīši”

     

2. jaunākā grupa "Bitītes"                            vidējā/vecākā grupa "Pūcītes"

                             

                    vecākā/sagatavošanas grupa "Gudrīši"

Pirmsskolas izglītības iestāde sniedz savus pakalpojumus cauru gadu no 7.00 līdz 18.00, pirmdienās līdz 18.30.

Izglītības iestādi pašlaik apmeklē 105 bērni, kurus gaida ne tikai gādīgi, bērnus mīloši pedagoģi, bet arī augsti kvalificēti, zinoši sava darba meistari, kā arī mājīgs iekārtojums. Viss mācību process notiek rotaļu formā, periodiski mainot darbības veidus. Apmācības vide – bilingvāla.

Kopumā par bērniem rūpējas 31 darbinieks – pirmsskolas skolotājas, skolotāju palīgi, vadītājas vietniece, medmāsa, mūzikas skolotāja, logopēds, pavāri un cits tehniskais personāls. Darbiniekiem tiek izvirzītas augstas prasības, starp tām arī valodu zināšana un mīlestība pret bērniem. Prieks ar kuru bērni iet uz bērnudārzu, ir labakais pierādījums mūsu darbinieku profesionalitātei.

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde īsteno Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu.

Pedagoģi nodrošina augstu bērnu apmācības līmeni, veido katra bērna personīgās higiēnas iemaņas, uzvedības kultūru pie galda ēdienreižu laikā, seko režīma ievērošanai un harmoniskai bērna fiziskai un garīgajai attīstībai, īsteno individuālu pieeju katram.