Mazgā rokas tīras, lai no mikrobiem tās brīvas!

      Lai aktualizētu roku higiēnas nepieciešamību un jau pirmsskolas vecumā iemācītu pareizas un regulāras roku mazgāšanas nozīmīgumu, kā arī skaidrotu roku higiēnas nozīmi infekcijas slimību profilaksē un aicinātu mūsu pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamos pievērst uzmanību savai roku higiēnai un veidot bērniem pareizas roku mazgāšanas prasmes, oktobra mēneša laikā katrā iestādes grupā tika novadītas izglītojošās nodarbības “Mazgā rokas tīras, lai no mikrobiem tās brīvas!”. Bērniem saistošā veidā tika sniegta informācija par gan pareizu roku mazgāšanas tehniku, gan arī par situācijām, kad ir nepieciešama roku mazgāšana. 

      Lai roku mazgāšanas svarīgums bērniem paliktu atmiņā pēc iespējas labāk un ilgāk, tika izveidoti izglītojoši materiāli - plakāti ar roku mazgāšanas soļiem, informatīvas uzlīmes uz ziepēm, dažādi krāsojamie zīmējumi, kuros bērni varēja uzzīmēt apgūto, utt. 

Regulāra un pareiza roku mazgāšana nenoliedzami ir vienīgais labākais veids kā novērst ģimenes un savu saslimšanu. Roku mazgāšana aizņem maz laika un viens no efektīvākajiem veidiem, kā novērst mikrobu izplatīšanos.

      Paldies iestādes pedagogiem par sadarbību!

       Lai visiem stipra veselība!

Foto atskaite iestādes Facebook grupā

Informāciju sagatavoja:

J. Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas

skolotājs mentors

Ludmila Atrahimoviča

t. 65474792