Iestādes padome

IESTĀDES PADOME

Iestādes padomes priekšsēdētāja:   Elena Buchel/ Jeļena Bučele (3.grupa)

Iestādes padomes sastāvs: 

1.grupa – Natalija Polgina

2.grupa –  Anastasija Jerocka

3.grupa – Elena Buchel/ Jeļena Bučele

4.grupa – Regīna Junele

5.grupa – Aleksandrs Vakaļuks

 

Pirmsskolas skolotāja un administrācijas pārstāvji:

vadītāja: Nataļja Kozireva

AK priekšsēdētāja/pirmsskolas izglītības skolotāja: Marina Leitāne