Dzimtās valodas diena 2022

     Jau vairākus gadus pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē 21. februārī tiek svinēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Šīs dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam. Dzimtā valoda ir spēcīgākais tradīciju uzturētājs, tā palīdz saglabāt un nākamajām paaudzēm nodot vēstījumu par tām. Arī mūsu pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” projekta nedēļas “Mana dzimtā valoda” ietvaros tika organizētas aktivitātes, radošās darbnīcas un patriotiskās rotaļnodarbības, kuras laikā bērniem bija iespēja nostiprināt savas zināšanas par dzimto valodu, kā arī bagātināt izglītojamo pieredzi par savu valsti. Mūsu iestādes vienmēr radošas skolotājas: 3. grupas skolotājas „Bitītes” Ļubova Trifanova un Oļesja Ugoļova, 4. grupas „Pūcītes” skolotāja Gaļina Košlača un 5. grupas „Gudrīši” skolotājas Ilona Smirnija un Marina Leitāne sagatavoja daudzveidīgus, interesantus uzdevumus, kurus mūsu „ābolīši” ar aizrautību izpildīja. Bērni atbildēja uz āķīgiem jautājumiem, atšifrēja tautasdziesmas par valodu, izmantojot zināšanas par alfabētu u. c.

    Neraugoties uz plaši izplatīto elektronisko plašsaziņas līdzekļu lietošanu, grāmatas joprojām ir populāras un pieprasītas. Projekta nedēļas “Mana dzimtā valoda” laikā mūsu iestādes bērni tika aicināti radoši darboties. Bruņojušies ar žurnāliem, šķērēm, līmi un flomāsteriem, nolēmām izgatavot paši savas grāmatas latviešu valodā, kas sastāv no stāstiem, bērnu zīmējumiem un aplikācijām. Pašizgatavotas grāmatas sanāca ļoti jaukas, atraktīvas un krāsainas. Mūsu mazi „ābolīši” centīgi un radoši veidoja savas grāmatiņas, kas sagādāja viņiem daudz pozitīvu emociju.

    Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes administrācija izsaka pateicību iestādes 4. grupas „Pūcītes” vecākiem par radošumu un palīdzību grāmatu izgatavošanā attālinātās mācīšanās laikā. Milzīgs paldies par atsaucību!

    Informācija Facebook grupā

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

11. pirmsskolas izglītības iestādes

vadītājas vietniece izglītības jomā

Ludmila Atrahimoviča